• Blogg,  Politikk

    Politikk i Norge

    Noen synes at politikk er kjedelig, men politikk er faktisk veldig spennende. Politikk er dynamisk og foranderlig, og det skjer noe nytt hele tiden. Aktuelle saker kan gi regjeringen økt støtte eller fallende støtte, alt etter hvordan de håndterer sakene. For tiden er asylbarnas skjebne en veldig viktig sak. Det er uenighet om hvordan asylbarn skal behandles, og utsendelse av asylbarn før en eventuell lovendring er vedtatt, har ført til litt politisk uro. Denne saken kan få konsekvenser for enkelte i regjeringen, alt etter hvordan saken blir håndtert.For tiden planlegger partiene for lokalvalget i 2015. Dette kan bli et viktig valg både for regjeringspartiene og for opposisjonen. Ofte er det…