Blogg

Drømmen om å bli en forfatter

Å lese handler ikke bare om å tilegne seg kunnskap eller se ordene som viser seg på siden. Det handler like mye om å bli invitert inn i en annen verden. En verden skapt av forfatterens ord. Jo flinkere forfatteren er med å velge de rette ordene, jo mer levende blir den verden boken beskriver.Noen tror at det er kun i skjønnlitterær litteratur at man blir invitert inn i en bokverden, men dette stemmer ikke. Også i faglitteratur vil man bli invitert med på en reise gjennom fakta. Svært ”tørre” bøker klarer ikke å skape engasjement, og dermed mister man lesere. Men bøker med en levende historie, selv om emnet er fag, vil alltid kunne tiltrekke seg lesere.Det er i den siste kategorien jeg ønsker å få innpass. Målet mitt er å få publisert en bok for ungdomsskolen som inviterer elever til å bli med i en reise i nyere historie. Dette fordi jeg mener at ungdommen i dag kan for lite historie og det å skrive en engasjerende bok med dette som tema vil friste flere ungdommer til å selv undersøke mer og finne ut mer. Vi må være nøye med å skrive så ungdommen lar seg begeistre og derfor må vi skrive mer fortellende enn bare rene fakta tekster.