Blogg,  Politikk

Politikk i Norge

Noen synes at politikk er kjedelig, men politikk er faktisk veldig spennende. Politikk er dynamisk og foranderlig, og det skjer noe nytt hele tiden. Aktuelle saker kan gi regjeringen økt støtte eller fallende støtte, alt etter hvordan de håndterer sakene. For tiden er asylbarnas skjebne en veldig viktig sak. Det er uenighet om hvordan asylbarn skal behandles, og utsendelse av asylbarn før en eventuell lovendring er vedtatt, har ført til litt politisk uro. Denne saken kan få konsekvenser for enkelte i regjeringen, alt etter hvordan saken blir håndtert.For tiden planlegger partiene for lokalvalget i 2015. Dette kan bli et viktig valg både for regjeringspartiene og for opposisjonen. Ofte er det slik at partier som sitter i regjering får fallende oppslutning, mens opposisjonspartiene vinner velgere. Dette skjer nesten uansett hvem som sitter i regjering. Dermed kan regjeringspartiene risikere å tape mange ordførere og seter i kommunestyrer og fylkesting, mens opposisjonen kan vinne seter og ordførere. Dette kan igjen endre maktbalansen mellom partiene.Lokalvalg handler mye mer om enkeltsaker enn stortingsvalgene gjør. Ved et lokalvalg kan enkeltsaker få folk til å støtte et parti de ellers ikke ville stemt på. Men lokalvalgene gir likevel en indikasjon på hva folk flest mener om regjeringens prestasjoner.